خرید بازدید تیک تاک (Tiktok View)

خرید بازدید تیک تاک (Tiktok View)

خرید بازدید تیک تاک (Tiktok View)​ از شیراز سوشال با انواع کیفیت فیک یا واقعی با بهترین قیمت در میان فروشگاه های دیگر.

 

بازدید تیک تاک

شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
2809 ویو و بازدید تیک تاک ( Tik Tok ) توضیحات 9,100 تومان 1000000/1000 فعال سفارش

خرید بازدید تیک تاک ، تاثیر خاصی نخواهد داشت، بازدید چه واقعی باشد و چه فیک ، نمیتواند باعث محبوبیت پیج شود مگر اینکه لایک های ویدئو نیز افزایش داشته باشد.

قیمت های فوق برای هر 1000 بازدید است.معمولا هرچه قیمت سرویس ها کمتر باشد ، تعداد سفارشات آن سرویس بیشتر است و در نتیجه ممکن است نیاز باشد که بیشتر از زمان ذکر شده ، در صف قرار بگیرید.

سرعت تکمیل سفارش ، بستگی به میزان سفارش دارد.تمام بازدید ها یکجا و در یک لحظه ارسال نمیشود و هرچه میزان لایک بیشتر باشد ، مدت زمان بیشتری نیاز است تا سفارش تکمیل شود.

تمام بازدید ها واقعی است؟

بازدید های تیک تاک ، هم فیک دارد و هم واقعی. بازدید های فیک تماما توسط یوزر هایی ارسال میشود که توسط خود ما ساخته شده اند ، اما بازدید های واقعی ، توسط کاربران واقعی ارسال میشود.
Rate this page