سرویس ها

لایک پست اینستاگرام 💎🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3177 لایک فیک اینستاگرام ارزان ( پروفایل دار ) توضیحات 614  تومان 1000/100 فعال
3084 لایک ارزان اینستاگرام خارجی [با ظاهر واقعی] توضیحات 945  تومان 80000/20 فعال
2986 لایک با کیفیت اینستاگرام(غیر ایرانی) [میکس] [کیفیت خوب] [ریزش کم] [100K/ارسال روزانه] [سریع] توضیحات 1,086  تومان 300000/10 فعال
3083 لایک ارزان ایرانی/خارجی ( مخلوط) توضیحات 1,147  تومان 50000/10 فعال
3134 لایک واقعی پست اینستاگرام ( خارجی ) توضیحات 1,181  تومان 100000/10 فعال
3047 خرید لایک ایرانی/خارجی | سرور جدید توضیحات 1,282  تومان 80000/10 فعال
3052 لایک میکس اینستاگرام (فیک) پروفایل دار با ظاهر طبیعی توضیحات 2,126  تومان 50000/20 فعال
2985 لایک اینستاگرام [میکس] [کیفیت خوب] [بدون ریزش] [امکان لغو] [50K/در روز] [سریع] توضیحات 2,126  تومان 100000/10 فعال
2907 2237 - لایک اینستاگرام [میکس] [کیفیت بالا] [بدون ریزش] [ظرفیت ارسال 30k روزانه] [سریع] توضیحات 2,835  تومان 30000/10 فعال
2873 [ترکیب] [کیفیت بالا] [بدون ریزش] [امکان لغو سفارش] [ارسال تا سقف روزانه 50K] [فوری] توضیحات 2,835  تومان 50000/10 فعال
2979 لایک واقعی اینستاگرام | سرعت 5K در ساعت | سریع [ارزانترین] توضیحات 3,780  تومان 50000/10 فعال
2980 لایک اینستاگرام | فیک با ظاهر واقعی | دارای Impressions و Reach ( نمایش در اکسپلور ) توضیحات 9,922  تومان 200000/10 فعال
3039 لایک ایرانی اینستاگرام کیفیت خوب توضیحات 10,395  تومان 5000/50 فعال
3163 خرید لایک واقعی مخصوص ورود به اکسپلور توضیحات 18,900  تومان 40000/100 فعال
3162 لایک ایرانی فقط خانم توضیحات 24,975  تومان 30000/50 فعال
3105 ارسال لایک اتوماتیک برای 14 پست آینده توضیحات 113,400  تومان 200000/10 فعال
3161 خرید لایک استوری با کیفیت توضیحات 270,000  تومان 300/1 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2905 فالوور فیک اینستاگرام | کیفیت : رباتی | ریزش بالا ⚠ توضیحات 3,071  تومان 100000/10 فعال
3131 فالوور ارزان واقعی ( اکثرا هندی ) ⚠ توضیحات 4,853  تومان 6000/10 فعال
3132 فالوور سرور جدید خارجی ( واقعی ) ⚠ توضیحات 5,449  تومان 7000/10 فعال
3133 فالوور سرور جدید خارجی کیفیت خوب ⚠ توضیحات 6,068  تومان 10000/10 فعال
3140 خرید فالوور بین المللی ( از تمام کشور ها ) ⚠ توضیحات 6,676  تومان 50000/200 فعال
3141 فالوور خارجی اینستاگرام ( مخلوط از کل کشور ها) ⚠ توضیحات 7,283  تومان 100000/10 فعال
3049 فالوور سرور جدید ارزان ( کم ریزش )(دارای فالوور ایرانی) توضیحات 8,910  تومان 500000/100 فعال
3098 فالوور اقتصادی با سرعت‌‌ ارسال متوسط (خارجی ) توضیحات 9,585  تومان 50000/200 فعال
3101 فالوور اینستاگرام کیفیت ترکیبی ( خارجی ) گارانتی دار توضیحات 10,665  تومان 150000/100 فعال
3099 فالوور خارج و ایرانی ( ترکیبی ) به همراه فالوور هدیه توضیحات 12,285  تومان 80000/500 فعال
3046 فالوور گارانتی دار تا سقف 1m توضیحات 12,825  تومان 1000000/100 فعال
3007 فالوور اینستاگرام [سرعت 3K/روزانه] توضیحات 12,993  تومان 100000/10 فعال
3154 فالوور کم‌ ریزش به همراه فالوور هدیه توضیحات 13,365  تومان 150000/500 فعال
3070 فالوور ایرانی پیج خصوصی نیمه فعال بسیار با کیفیت ( با ضمانت ) ارسال به پرایوت توضیحات 20,250  تومان 50000/150 فعال
3157 فالوور مخصوص پیج خصوصی توضیحات 20,925  تومان 50000/500 فعال
3155 فالوور فیک ایرانی ( دارای پروفایل و نام ایرانی) توضیحات 24,165  تومان 90000/150 فعال
3156 فوق کیفیت ایرانی و ریزش کم توضیحات 25,515  تومان 150000/500 فعال
3100 فالوور تضمینی ( ریزش کرد پولشو پس بگیر! ) توضیحات 33,750  تومان 30000/200 فعال
3153 فالوور اینستاگرام اکثرا خانم توضیحات 35,100  تومان 200000/100 فعال
3069 فالوور‌ تقریبا بدون ریزش ( 1 تا 3 درصد ریزش ) توضیحات 40,500  تومان 100000/1000 فعال
3158 فالوور فعال لایک‌ خور توضیحات 60,750  تومان 50000/1000 فعال
3159 فالوور با کیفیت ایرانی با سرعت ارسال طبیعی(مناسب الگوریتم اینستاگرام) توضیحات 67,500  تومان 100000/100 فعال
3160 فالوور ایرانی واقعی اجباری‌ توضیحات 81,000  تومان 50000/1000 فعال
سین پست تلگرام 💠💠💠
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3040 بازدید 1 پست تلگرام - 132  تومان 100000000/100 فعال
2856 بازدید پست تلگرام [1 پست] [قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 283  تومان 1000000/1000 فعال
2857 بازدید پست تلگرام [1 پست] [با قابلیت لغو] [فوری] سرور دوم توضیحات 378  تومان 300000/1000 فعال
2858 بازدید پست تلگرام [ارسال به 5 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 1,890  تومان 300000/100 فعال
2859 بازدید پست تلگرام [ارسال به 10 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 3,307  تومان 300000/100 فعال
2867 🕔 بازدید خودکار پست تلگرام [10 پست آخر] 🕔 توضیحات 3,307  تومان 2000000/100 فعال
2868 🕔 بازدید خودکار پست تلگرام [20 پست آخر] 🕔 توضیحات 6,615  تومان 2000000/100 فعال
2860 بازدید پست تلگرام [ارسال به 20 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 7,087  تومان 300000/100 فعال
2862 بازدید پست تلگرام [ارسال به 50 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 10,395  تومان 300000/100 فعال
2861 بازدید پست تلگرام [ارسال به 30 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 13,230  تومان 300000/1000 فعال
2863 بازدید پست تلگرام [ارسال به 100 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 27,405  تومان 1000000/100 فعال
2864 بازدید پست تلگرام [ارسال به 200 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 94,500  تومان 500000/10 فعال
2865 بازدید پست تلگرام [ارسال به 500 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 236,250  تومان 500000/10 فعال
ویو و بازدید پست اینستاگرام ⚡⚡⚡
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3178 بازدید فیک استوری ارزان توضیحات 141  تومان 100000/10 فعال
3175 بازدید استوری ارزان ( تمام استوری ها ) توضیحات 434  تومان 30000/10 فعال
3146 بازدید ارزان فیک اینستاگرام ( بدون تضمین ) توضیحات 543  تومان 50000000/25 فعال
3149 خرید بازدید اینستاگرام ارزان ( سرور جدید 3) توضیحات 1,417  تومان 1000000/100 فعال
3151 بازدید سرور جدید اینستاگرام ( برای ریلز ، ویدئو معمولی ، tv) توضیحات 1,417  تومان 10000000/100 فعال
3135 بازدید Reel اینستاگرام واقعی توضیحات 1,653  تومان 1000000/10 فعال
3150 بازدید اینستاگرام سرور 4 (سریعتر از سرویس های ارزان تر ) توضیحات 1,890  تومان 1000000/50 فعال
3110 بازدید برای تمام فرمت ویدئو های اینستاگرام (به غیر از استوری) توضیحات 2,126  تومان 50000000/25 فعال
3136 بازدید ویدئو ( انواع ویدئو) اینستاگرام خارجی توضیحات 2,126  تومان 10000000/10 فعال
3001 بازدید اینستاگرام [مخصوص REEL و IGTV ] [تا سقف: 10M] [سرعت استارت: 0-1 ساعت] [سرعت: آهسته] توضیحات 2,835  تومان 50000000/100 فعال
2981 بازدید اینستاگرام + Reels + TV [ سرعت بالا ] توضیحات 3,071  تومان 10000000/50 فعال
3002 بازدید اینستاگرام (سرور جدید) [سقف ارسال: 10M] [استارت ارسال: 0 - 1 ساعت] [سرعت ارسال: 100K/روزانه] توضیحات 3,071  تومان 10000000/100 فعال
3111 بازدید ارزان اینستاگرام توضیحات 3,307  تومان 10000000/100 فعال
بازدید igtv برای اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2993 بازدید خودکار igtv ( ارسال بازدید برای پست های جدید به صورت خودکار ) توضیحات 3,307  تومان 150000000/50 فعال
2995 بازدید IGTV ( تلویزیون ) [استارت 0 تا 5 دقیقه] [20-30 هزار /در ساعت] - 3,307  تومان 5000000/100 فعال
کامنت اینستاگرام 💌⁩⭐💜⭐💌
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3050 کامنت ایرانی تصادفی (50 درصد هدیه) توضیحات 22,680  تومان 50000/50 فعال
3051 کامنت ایرانی دلخواه (50 درصد هدیه) (کامنت ها را خودتان وارد میکنید تا ارسال شود !) توضیحات 25,920  تومان 50000/5 فعال
3181 کامنت اختیاری / دلخواه ( چیزی که شما وارد کنید تا ارسال شود ) توضیحات 28,350  تومان 500/5 فعال
3129 کامنت اینستاگرام تبریک تولد توضیحات 36,450  تومان 50000/10 فعال
3164 کامنت پست [ تبریک تولد ] توضیحات 36,450  تومان 50000/10 فعال
3165 کامنت پست تعریف از کالا و محصولات توضیحات 36,450  تومان 50000/10 فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام 💜🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3071 ارسال پست به اکسپلور توضیحات 3,915  تومان 20000000/100 فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام 🚨⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3086 بازدید فیک و واقعی (مخلوط) استوری توضیحات 141  تومان 100000/100 فعال
3174 بازدید استوری ( تمام استوری ها) توضیحات 434  تومان 30000/10 فعال
3176 بازدید برای آخرین استوری توضیحات 5,197  تومان 30000/20 فعال
خدمات لایو زنده اینستاگرام ( LIVE ) 📺
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات اینستاگرام❤️reels❤️
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ایمپرشن اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3043 ایمپرشن ارزان اینستاگرام توضیحات 850  تومان 1000000/100 فعال
3012 ایمپرشن اینستاگرام سرور جدید توضیحات 2,835  تومان 1000000/100 فعال
3011 خرید Impression اینستا [سقف سفارش: 1M] [سرعت: 50K/در روز] توضیحات 3,543  تومان 10000000/100 فعال
ریچ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
رای اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3015 خرید ارسال رای راندوم و تصادفی [راندوم 0-100 رای] [استارت ارسال: 1 ساعت] توضیحات 51,975  تومان 300000/100 فعال
3014 خرید رای کوییز (Quiz) استوری اینستاگرام [سرعت: 10K/روزانه] توضیحات 170,100  تومان 10000/10 فعال
سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3024 خرید سابسکرایبر یوتیوب [ترکی] [20K/روزانه] توضیحات 21,262  تومان 20000/100 فعال
2886 سابسکرایب یوتیوب (فالوور) ~ تا سقف 10k ~ واقعی ~ بدون ارسال مجدد~ 0-1 ساعت زمان تاخیر ~ 10k روزانه توضیحات 88,452  تومان 100000/100 فعال
2909 فالوور یوتیوب | سقف ارسال 20کا | سرعت ارسال به ساعت 0-6 توضیحات 178,274  تومان 100000/100 فعال
لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3097 لایک youtube ( سرور جدید ) توضیحات 10,395  تومان 50000/10 فعال
2875 لایک یوتیوب [ارسال 10 تا 20 هزار ، در روز] [تاخیر در ارسال ، 1 ساعت] توضیحات 15,120  تومان 100000/10 فعال
3082 لایک یوتیوب ( سرور جدید ) توضیحات 20,671  تومان 40000/10 فعال
2874 ارسال لایک یوتیوب [ارسال 3 تا 5 هزار لایک در روز] [زمان کل : 0-6 ساعت] توضیحات 26,932  تومان 1000000/25 فعال
2876 لایک یوتیوب [ضمانت لایک اضافی] [ریزش کم] [5 هزار لایک در روز] [تاخیر 1/2 ساعته] توضیحات 27,877  تومان 100000/20 فعال
2877 لایک یوتیوب [بدون ریزش] [ساعتی 2 هزار لایک ارسال میشود] [فوری] توضیحات 28,350  تومان 500000/20 فعال
2908 لایک یوتیوب | تا سقف 20k | بدون تضمین 🔥🔥 توضیحات 28,350  تومان 100000/100 فعال
2878 لایک یوتیوب [ تا سقف 5 هزار لایک ] - بدون ارسال مجدد توضیحات 31,279  تومان 100000/100 فعال
2880 لایک یوتیوب [بدون ریزش] [پس از 30 روز شارژ مجدد دارد] [تا 100 هزار لایک در روز] [فوری] توضیحات 33,075  تومان 100000/50 فعال
2890 لایک کامنت های یوتیوب [1 تا 5 هزار لایک در روز] [فوری] توضیحات 37,800  تومان 100000/10 فعال
دیس لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2891 دیس لایک برای کامنت های یوتیوب [ 50K ] توضیحات 57,172  تومان 50000/100 فعال
2883 دیس لایک کامنت {نظرات} یوتیوب توضیحات 57,172  تومان 50000/100 فعال
2882 دیسلایک یوتیوب [بهترین کیفیت] [مدت زمان ارسال ، 50 تا 400 روز] [تاخیر در ارسال : 0 تا 1 ساعت] توضیحات 476,280  تومان 130000/20 فعال
بازدید یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2900 بازدید یوتیوب [100-200K بازدید روزانه] توضیحات 22,207  تومان 300000/100 فعال
2901 بازدید یوتیوب از منابع پیشنهادی | بازدید واقعی توضیحات 23,625  تومان 50000/100 فعال
2897 واچ تایم یوتیوب (Youtube Watchtime) برای ویدئو های 15 دقیقه ای ، بدون افت و ریزش توضیحات 109,620  تومان 10000/300 فعال
2898 واچ تایم یوتیوب (Youtube Watchtime) برای ویدئو های 30 دقیقه ای + لطفا توضیحات مطالعه شود توضیحات 196,087  تومان 20000/100 فعال
2899 واچ تایم یوتیوب [4000 ساعته ] [ویدئو های 60 دقیقه ای به بالا] توضیحات 274,522  تومان 5000/200 فعال
کامنت یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3096 کامنت سفارشی / دلخواه یوتیوب توضیحات 265,781  تومان 100000/10 فعال
2892 کامنت یوتیوب [ 5K ] - ایموجی- واقعی توضیحات 354,375  تومان 10000/10 فعال
اشتراک ویدئوهای یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر گروه تلگرام 💎🔥 💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3128 ممبر گروه ارزان (گروه زیر 100k) توضیحات 12,825  تومان 80000/500 فعال
3127 ممبر چت‌ کن و فعال گروه تلگرام ( ایرانی ) توضیحات 13,365  تومان 200000/1000 فعال
ممبر کانال تلگرام 🚨⭐🚨⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3073 ممبر ارزان میکس [ فیک و اجباری ] توضیحات 14,175  تومان 15000/1000 فعال
3122 ممبر کانال اجباری اقتصادی ارزان ( برای کانال زیر 100k) توضیحات 15,525  تومان 80000/1000 فعال
3117 ممبر ارزان فیک برای کانال های زیر 100k توضیحات 16,065  تومان 50000/1000 فعال
3124 ⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 100k توضیحات 16,065  تومان 80000/1000 فعال
3123 ممبر کانال ارزان اقتصادی (کانال های 100k تا 200k ممبر ) توضیحات 16,875  تومان 80000/1000 فعال
3125 ممبر کم ریزش کانال تلگرام ( کانال زیر 200k ) توضیحات 19,575  تومان 150000/1000 فعال
3118 ممبر فیک کانال اروپایی [ مخصوص کانال زیر 300k ] توضیحات 30,375  تومان 20000/500 فعال
3119 ممبر کانال تضمینی ( اگر ریزش داشت ، بازگشت وجه دارد ! ) توضیحات 39,150  تومان 70000/1000 فعال
3126 ممبر اجباری مناسب کانال های میلیون [ هیدن ] ظرفیت بالا توضیحات 47,250  تومان 250000/1000 فعال
3120 ممبر آپلودر کانال [ کیفیت پاپ‌ اپ ] توضیحات 94,500  تومان 100000/1000 فعال
3121 ممبر طبیعی تبلیغاتی [ 1 میلیون بازدید پست آزاد در کانال های ما ] توضیحات 4,320,000  تومان 1000/1 فعال
سرویس زیر مجموعه گیری ربات تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3095 فالوور کلاب هاوس ( سرور جدید ) توضیحات 206,718  تومان 200/20 فعال
2853 فالوور کلاب هاوس تا حجم 3K و سرعت ارسال 3K در روز بدون ریزش - 345,515  تومان 5000/50 فعال
2855 فالوور کلاب هاوس سرور جدید تا سقف 10 هزارتا - سرعت ارسال 5k روزانه توضیحات 885,937  تومان 5000/100 فعال
سایر شبکه های اجتماعی ( کلاب هاوس ، اسپاتیفای ، توییتر ، تیک تاک ) ⭐💜⭐
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3059 فالوور فیک توییتر ( دارای ریزش ) توضیحات 25,042  تومان 5000/10 فعال
3021 فالوور فیک توییتر [استارت ارسال: 0 - 1 ساعت] [سرعت ارسال: 50K/روزانه] توضیحات 70,875  تومان 500000/50 فعال
3019 فالوور توییتر [استارت تخمینی: 0 - 1 ساعت] [سرعت: 50K/روزانه] توضیحات 118,125  تومان 500000/10 فعال
لایک توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3060 لایک توییتر [اکثرا از ترکیه] [کیفیت خوب] توضیحات 45,832  تومان 10000/10 فعال
3005 لایک توییتر ( 5k ) توضیحات 62,370  تومان 20000/10 فعال
3004 خرید لایک توییتر ارزان [10K] توضیحات 90,720  تومان 10000/10 فعال
بازدید توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3144 بازدید + ایمپرشن توییتر توضیحات 141  تومان 1000000/500 فعال
3145 بازدید ارزان توییتر توضیحات 189  تومان 10000000/10 فعال
3113 بازدید ارزان توییتر سرور جدید توضیحات 429  تومان 100000000/10 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3179 فالوور فیک تاک تاک ارزان توضیحات 15,120  تومان 100000/10 فعال
3109 فالوور میکس تیک تاک ( فیک و واقعی مخلوط ) توضیحات 35,437  تومان 30000/100 فعال
3056 فالوور با کیفیت تیک تاک [کم ریزش] [ کیفیت خوب ] ( غیر ایرانی ) توضیحات 94,027  تومان 100000/100 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3058 خرید لایک تیک تاک [بدون ریزش] [کیفیت بالا] توضیحات 33,075  تومان 50000/20 فعال
بازدید تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3092 بازدید تیک تاک ( خارجی ) توضیحات 33  تومان 10000000/100 فعال
3170 خرید بازدید فیک تیک تاک(ارزانترین) توضیحات 47  تومان 10000000/500 فعال
3114 بازدید ارزان تیک تاک ( فیک ) توضیحات 75  تومان 10000000/100 فعال
3094 بازدید سریع تیک تاک ( 5 دقیقه ای ) توضیحات 207  تومان 50000000/10 فعال
3093 بازدید تیک تاک سریع توضیحات 283  تومان 1000000000/500 فعال
3115 بازدید 1 پست تلگرام ( سرور جدید ) توضیحات 354  تومان 5000000/2000 فعال
لایک پینترست
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3076 فالوور پلی لیست اسپاتیفای ( Playlist Follower ) توضیحات 14,184  تومان 1000000/500 فعال
2959 فالوور فیک اسپاتیفای ( بدون ارسال مجدد ) توضیحات 17,010  تومان 1000000/500 فعال
2958 فالوور اسپاتیفای از بریتانیا [ 15 هزار ارسال فالوور در روز] توضیحات 38,272  تومان 100000/500 فعال
2957 فالوور اسپاتیفای [ارسال سریع] [ توصیه شده] [پایدار- بهترین] توضیحات 51,975  تومان 100000/20 فعال
2960 فالوور پلی لیست (Playlist) اسپاتیفای با کیفیت توضیحات 53,392  تومان 100000/20 فعال
پخش و بازدید اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3065 پخش آزاد موزیک [بدون ریزش] توضیحات 7,560  تومان 1000000000/1000 فعال
2966 بازدید / پلی موزیک اسپاتیفای - [ 1k-2k/ ارسال در روز] [ بدون ریزش ] [ از کل جهان ] توضیحات 17,482  تومان 1000000000/1000 فعال
2967 پخش / بازدید واقعی اسپاتیفای ( پلی لیست ) - [ 1k-2K/ پخش در روز] [ کیفیت بالا ] توضیحات 39,690  تومان 10000000/5000 فعال
ممبر دیسکورد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3079 ممبر دیسکورد [کیفیت خوب ] توضیحات 161,595  تومان 5000/50 فعال
3080 ممبر(عضو) سرور دیسکورد (سرور 3 ) توضیحات 177,187  تومان 1000000/300 فعال
3013 ممبر سرور دیسکورد [واقعی/خارجی] [سقف سفارش: 20K] توضیحات 251,015  تومان 50000/1000 فعال
3020 ممبر سرور دیسکورد [سرعت ارسال: 2K/روزانه] توضیحات 413,437  تومان 50000/500 فعال
فالوور توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2975 فالوور Twitch | با کیفیت توضیحات 17,010  تومان 5000/100 فعال
بازدید توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3063 بازدید ویدئو توییچ سرور جدید ( 1401 ) توضیحات 141,750  تومان 1000000/20 فعال
2988 بازدید ویدئو توییچ | تا سقف 1 میلیون بازدید - 167,265  تومان 1000000/20 فعال
فالوور کوایشو (Kwai) انواع کیفیت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3068 خرید فالوور کوایشو [خارجی] توضیحات 112,455  تومان 10000/30 فعال
2954 فالوور کوای (kwai) | 100% واقعی | ارسال روزانه/300 توضیحات 157,342  تومان 10000/30 فعال
لایک کوایشو یا کوای Kwai
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3091 لایک کوایشو (خارجی) توضیحات 61,425  تومان 10000/30 فعال
2955 لایک کوای (kwai) | 100% واقعی | ارسال روزانه/300 توضیحات 95,917  تومان 10000/30 فعال
فالوور آدیومک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3067 فالوور آدیومک [بدون ریزش] توضیحات 63,787  تومان 10000/100 فعال
2982 فالوور آدیومک | تا سقف 10K توضیحات 126,157  تومان 20000/100 فعال
فالوور لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3090 فالوور واقعی لایکی ( خارجی ) توضیحات 165,375  تومان 10000/10 فعال
2996 فالوور واقعی ( خارجی ) لایکی | تا سقف 10K توضیحات 241,920  تومان 10000/10 فعال
پخش سانکلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3152 بازدید / پخش موزیک Soundcloud توضیحات 708  تومان 100000000/100 فعال
3106 بازدید ( پخش ) موزیک Soundcloud توضیحات 803  تومان 1000000000/50000 فعال
2999 پلی / بازدید ساندکلاود [سقف سفارش: 10M] [زمان ارسال: 0-12 ساعت] [سرعت: 3-5M/در روز] توضیحات 850  تومان 1000000000/50000 فعال
3000 خرید بازدید / پخش موزیک واقعی ساندکلاد [سرور 4] [زمان استارت: 0-1 ساعت] [سرعت ارسال: 50K-100K/روزانه] توضیحات 1,181  تومان 1500000/100 فعال
2997 بازدید/پخش ساوندکلاود [تا سقف 100 میلیون] توضیحات 1,417  تومان 1000000000/50000 فعال
2998 پخش / بازدید موزیک ساندکلاد [ارسال تا سقف 1M] [تضمین کیفیت] توضیحات 1,417  تومان 1000000/100 فعال
لیست قیمت لایک سانکلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3078 لایک ساندکلود [میکس فیک و واقعی] توضیحات 44,415  تومان 10000/20 فعال
3077 لایک ساندکلود سرور 1 توضیحات 70,875  تومان 40000/20 فعال
بازدید ویمیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3081 بازدید ویمیو ( سرور 1 ) توضیحات 22,680  تومان 10000000/100 فعال
خرید رأی imdb
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3166 خرید رای / امتیاز 10 توضیحات 326,025  تومان 5000/5 فعال
3167 خرید رای / امتیاز 9 برای imdb توضیحات 326,025  تومان 5000/5 فعال
3168 خرید رای / امتیاز 8 توضیحات 326,025  تومان 5000/5 فعال
3169 خرید امتیاز / رای 7 ( 7 ستاره ) توضیحات 326,025  تومان 5000/5 فعال
امنیت پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3171 امنیت پیج 3 ماهه توضیحات 500,000  تومان 1/1 فعال
3172 امنیت پیج 6 ماهه توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
3173 امنیت پیج 1 ساله توضیحات 1,200,000  تومان 1/1 فعال
تبلیغات در خبرگزاری و سایت های معتبر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2928 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری آنا (ana.press) توضیحات 675,000  تومان 1/1 فعال
2913 انتشار خبر در وب سایت فردانیوز (fardanews.com) توضیحات 945,000  تومان 1/1 فعال
2923 تبلیغ و انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری اینما ( imna.ir ) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2926 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری جهان (jahannews.com) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2924 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری ایلنا (ilna.news ) (پیشنهادی) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2919 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری برنا (borna.news) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2906 انتشار خبر در وبسایت دلگرم (delgarm.com) توضیحات 1,414,000  تومان 1/1 فعال
2916 انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری مهر (mehrnews.com) توضیحات 2,025,000  تومان 1/1 فعال
2925 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری تابناک ( tabnak.ir ) ( پیشنهادی ) توضیحات 2,025,000  تومان 1/1 فعال
2920 تبلیغات انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری خبر آنلاین (khabaronline.ir) توضیحات 2,025,000  تومان 1/1 فعال
2921 انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری ایرنا (irna.ir) (معتبر/پیشنهادی) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2922 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری تسنیم (tasnimnews.com) (پیشنهادی) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2918 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری فارس (farsnews.ir) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2917 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری ایسنا (isna.ir) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2915 انتشار مقاله و خبر در وب سایت خبرگزاری فرارو (fararu.com) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2914 انتشار مقاله و خبر در وبسایت اقتصاد آنلاین (eghtesadonline.com) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2929 ارسال خبر ، مقاله در خبرگزاری دنیای اقتصاد (donya-e-eqtesad.com) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2927 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری همشهری (hamshahrionline.ir) توضیحات 3,375,000  تومان 1/1 فعال
دیگر خدمات شیراز سوشال
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
5/5 - (1 امتیاز)