سرویس ها

لایک پست اینستاگرام 💎🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3238 خرید لایک واقعی / بین المللی ( ارسال آهسته ) توضیحات 951  تومان 300000/10 فعال
3227 لایک ارزان اینستاگرام به همراه Impressions و Reach توضیحات 1,586  تومان 10000000/100 16 دقیقه فعال
2986 لایک با کیفیت اینستاگرام(غیر ایرانی) [میکس] [کیفیت خوب] [ریزش کم] [100K/ارسال روزانه] [سریع] توضیحات 2,093  تومان 300000/10 6 دقیقه فعال
3047 خرید لایک ایرانی/خارجی | سرور جدید توضیحات 2,295  تومان 100000/10 2 ساعت 49 دقیقه فعال
3084 لایک ارزان اینستاگرام خارجی [با ظاهر واقعی] توضیحات 2,855  تومان 250000/10 23 دقیقه فعال
3052 لایک میکس اینستاگرام (فیک) پروفایل دار با ظاهر طبیعی توضیحات 2,855  تومان 50000/10 15 دقیقه فعال
3083 لایک ارزان ایرانی/خارجی ( مخلوط) توضیحات 3,240  تومان 100000/100 3 ساعت 55 دقیقه فعال
2873 [ترکیب] [کیفیت بالا] [بدون ریزش] [امکان لغو سفارش] [ارسال تا سقف روزانه 50K] [فوری] توضیحات 3,807  تومان 50000/10 9 دقیقه فعال
2907 2237 - لایک اینستاگرام [میکس] [کیفیت بالا] [بدون ریزش] [ظرفیت ارسال 30k روزانه] [سریع] توضیحات 5,076  تومان 30000/10 4 ساعت 46 دقیقه فعال
2985 لایک اینستاگرام [میکس] [کیفیت خوب] [بدون ریزش] [امکان لغو] [50K/در روز] [سریع] توضیحات 5,076  تومان 150000/10 2 ساعت 27 دقیقه فعال
3182 لایک خارجی فیک ( ارسال با سرعت استاندارد ، کم خطر ) توضیحات 5,710  تومان 15000/10 10 دقیقه فعال
2980 لایک اینستاگرام | فیک با ظاهر واقعی | دارای Impressions و Reach ( نمایش در اکسپلور ) توضیحات 13,324  تومان 200000/10 1 ساعت 9 دقیقه فعال
3039 لایک ایرانی اینستاگرام کیفیت خوب توضیحات 17,766  تومان 5000/50 6 ساعت 53 دقیقه فعال
3163 خرید لایک واقعی مخصوص ورود به اکسپلور توضیحات 18,900  تومان 40000/100 11 ساعت 4 دقیقه فعال
3162 لایک ایرانی فقط خانم توضیحات 24,975  تومان 30000/50 1 روز 3 ساعت 25 دقیقه فعال
3105 ارسال لایک اتوماتیک برای 14 پست آینده توضیحات 113,400  تومان 200000/10 7 روز 15 ساعت 44 دقیقه فعال
3161 خرید لایک استوری با کیفیت توضیحات 270,000  تومان 300/1 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3220 فالوور فیک و ارزان اینستاگرام ( خارجی / کیفیت پایین ) ⚠ توضیحات 5,076  تومان 2500/10 20 دقیقه فعال
3131 فالوور ارزان واقعی ( اکثرا هندی ) ⚠ توضیحات 5,393  تومان 2000/10 16 دقیقه فعال
3140 خرید فالوور بین المللی ( از تمام کشور ها ) ⚠ توضیحات 5,393  تومان 10000/200 23 دقیقه فعال
3219 فالوور ارزان واقعی ( تمام بین المللی ) ⚠ توضیحات 7,442  تومان 60000/50 14 دقیقه فعال
3132 فالوور سرور جدید خارجی ( واقعی ) ⚠ توضیحات 8,559  تومان 2000/10 15 دقیقه فعال
3098 فالوور اقتصادی با سرعت‌‌ ارسال متوسط (خارجی ) توضیحات 9,585  تومان 50000/200 12 ساعت 20 دقیقه فعال
3049 فالوور سرور جدید ارزان ( کم ریزش )(دارای فالوور ایرانی) توضیحات 11,610  تومان 50000/100 2 ساعت 10 دقیقه فعال
3099 فالوور خارج و ایرانی ( ترکیبی ) به همراه فالوور هدیه توضیحات 12,285  تومان 80000/500 13 ساعت 27 دقیقه فعال
3101 فالوور اینستاگرام کیفیت ترکیبی ( خارجی ) گارانتی دار توضیحات 12,420  تومان 50000/100 1 ساعت 31 دقیقه فعال
3154 فالوور کم‌ ریزش به همراه فالوور هدیه توضیحات 13,365  تومان 150000/500 16 ساعت 14 دقیقه فعال
3046 فالوور گارانتی دار تا سقف 1m توضیحات 14,715  تومان 100000/100 11 ساعت 5 دقیقه فعال
3007 فالوور اینستاگرام [سرعت 3K/روزانه] توضیحات 19,035  تومان 300000/10 2 روز 23 ساعت 36 دقیقه فعال
3141 فالوور خارجی اینستاگرام ( مخلوط از کل کشور ها) ⚠ توضیحات 19,980  تومان 100000/10 16 ساعت 25 دقیقه فعال
3070 فالوور ایرانی نیمه فعال بسیار با کیفیت ( با ضمانت ) توضیحات 20,250  تومان 50000/150 18 ساعت 8 دقیقه فعال
3157 فالوور مخصوص پیج خصوصی توضیحات 20,925  تومان 50000/500 17 ساعت 35 دقیقه فعال
3155 فالوور فیک ایرانی ( دارای پروفایل و نام ایرانی) توضیحات 24,165  تومان 90000/150 22 ساعت 51 دقیقه فعال
3156 فوق کیفیت ایرانی و ریزش کم توضیحات 25,515  تومان 150000/500 2 روز 43 دقیقه فعال
3100 فالوور تضمینی ( ریزش کرد پولشو پس بگیر! ) توضیحات 33,750  تومان 30000/200 1 روز 12 ساعت 17 دقیقه فعال
3153 فالوور اینستاگرام اکثرا خانم توضیحات 35,100  تومان 200000/100 1 روز 4 ساعت 24 دقیقه فعال
3069 فالوور‌ تقریبا بدون ریزش ( 1 تا 3 درصد ریزش ) توضیحات 40,500  تومان 100000/1000 22 ساعت 30 دقیقه فعال
3158 فالوور فعال لایک‌ خور توضیحات 60,750  تومان 50000/1000 2 روز 2 ساعت 55 دقیقه فعال
3159 فالوور با کیفیت ایرانی با سرعت ارسال طبیعی(مناسب الگوریتم اینستاگرام) توضیحات 67,500  تومان 100000/100 20 ساعت 38 دقیقه فعال
3160 فالوور ایرانی واقعی اجباری‌ توضیحات 81,000  تومان 50000/1000 1 روز 10 ساعت 48 دقیقه فعال
سین پست تلگرام 💠💠💠
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3040 بازدید 1 پست تلگرام - 63  تومان 100000000/1000 فعال
2856 بازدید پست تلگرام [1 پست] [قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 76  تومان 10000000/1000 1 ساعت فعال
2857 بازدید پست تلگرام [1 پست] [با قابلیت لغو] [فوری] سرور دوم توضیحات 507  تومان 500000/1000 فعال
2858 بازدید پست تلگرام [ارسال به 5 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 2,538  تومان 300000/100 4 دقیقه فعال
2859 بازدید پست تلگرام [ارسال به 10 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 4,441  تومان 300000/100 فعال
2867 🕔 بازدید خودکار پست تلگرام [10 پست آخر] 🕔 توضیحات 4,441  تومان 2000000/100 9 دقیقه فعال
2862 بازدید پست تلگرام [ارسال به 50 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 7,614  تومان 300000/100 8 دقیقه فعال
2868 🕔 بازدید خودکار پست تلگرام [20 پست آخر] 🕔 توضیحات 8,883  تومان 2000000/100 11 دقیقه فعال
2860 بازدید پست تلگرام [ارسال به 20 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 9,517  تومان 300000/100 7 دقیقه فعال
2861 بازدید پست تلگرام [ارسال به 30 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 17,766  تومان 300000/1000 فعال
2863 بازدید پست تلگرام [ارسال به 100 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 36,800  تومان 1000000/100 فعال
2864 بازدید پست تلگرام [ارسال به 200 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 126,900  تومان 500000/10 13 دقیقه فعال
2865 بازدید پست تلگرام [ارسال به 500 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 317,250  تومان 500000/10 فعال
ویو و بازدید پست اینستاگرام ⚡⚡⚡
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3214 بازدید igtv , reels توضیحات 57  تومان 10000000/100 8 دقیقه فعال
3178 بازدید فیک استوری ارزان توضیحات 63  تومان 1000/5 5 ساعت 9 دقیقه فعال
3150 بازدید اینستاگرام سرور 4 (سریعتر از سرویس های ارزان تر ) توضیحات 126  تومان 10000000/100 3 دقیقه فعال
3187 بازدید فیک / خارجی اینستاگرام igTv + Reels + video توضیحات 196  تومان 10000000/100 4 دقیقه فعال
3186 بازدید اینستاگرام مخصوص IGTV توضیحات 222  تومان 5000000/100 5 دقیقه فعال
3185 بازدید مخصوص video اینستاگرام توضیحات 222  تومان 5000000/100 8 دقیقه فعال
3002 بازدید اینستاگرام (سرور جدید) [سقف ارسال: 10M] [استارت ارسال: 0 - 1 ساعت] [سرعت ارسال: 100K/روزانه] توضیحات 234  تومان 30000000/100 3 دقیقه فعال
3001 بازدید اینستاگرام [مخصوص REEL و IGTV ] [تا سقف: 10M] [سرعت استارت: 0-1 ساعت] [سرعت: آهسته] توضیحات 291  تومان 100000000/100 18 دقیقه فعال
3175 بازدید استوری ارزان ( تمام استوری ها ) توضیحات 583  تومان 30000/10 3 ساعت فعال
3151 بازدید سرور جدید اینستاگرام ( برای ریلز ، ویدئو معمولی ، tv) توضیحات 602  تومان 10000000/100 6 دقیقه فعال
3183 بازدید خارجی و واقعی اینستاگرام سرور جدید توضیحات 634  تومان 3000000/100 9 دقیقه فعال
3146 بازدید ارزان فیک اینستاگرام ( بدون تضمین ) توضیحات 729  تومان 50000000/1000 32 دقیقه فعال
3110 بازدید برای تمام فرمت ویدئو های اینستاگرام (به غیر از استوری) توضیحات 1,459  تومان 50000000/25 18 دقیقه فعال
3149 خرید بازدید اینستاگرام ارزان ( سرور جدید 3) توضیحات 1,903  تومان 1000000/100 1 ساعت 7 دقیقه فعال
3184 بازدید فیک ارزان سرور جدید / سرعت خوب توضیحات 1,903  تومان 5000000/100 8 دقیقه فعال
2981 بازدید اینستاگرام + Reels + TV [ سرعت بالا ] توضیحات 2,220  تومان 10000000/100 6 دقیقه فعال
3111 بازدید ارزان اینستاگرام توضیحات 8,248  تومان 10000000/100 1 ساعت 52 دقیقه فعال
بازدید igtv برای اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2993 بازدید خودکار igtv ( ارسال بازدید برای پست های جدید به صورت خودکار ) توضیحات 824  تومان 100000000/100 فعال
2995 بازدید IGTV ( تلویزیون ) [استارت 0 تا 5 دقیقه] [20-30 هزار /در ساعت] - 4,441  تومان 5000000/100 فعال
کامنت اینستاگرام 💌⁩⭐💜⭐💌
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3051 کامنت ایرانی دلخواه (50 درصد هدیه) (کامنت ها را خودتان وارد میکنید تا ارسال شود !) توضیحات 25,920  تومان 50000/5 4 ساعت 28 دقیقه فعال
3164 کامنت پست [ تبریک تولد ] توضیحات 36,450  تومان 50000/10 13 ساعت 55 دقیقه فعال
3129 کامنت اینستاگرام تبریک تولد توضیحات 49,950  تومان 50000/10 16 روز 22 ساعت فعال
3165 کامنت پست تعریف از کالا و محصولات توضیحات 49,950  تومان 50000/10 10 روز 14 ساعت 53 دقیقه فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام 💜🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3071 ارسال پست به اکسپلور توضیحات 3,915  تومان 20000000/100 2 ساعت 21 دقیقه فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام 🚨⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3086 بازدید فیک و واقعی (مخلوط) استوری توضیحات 190  تومان 100000/100 3 ساعت 15 دقیقه فعال
3174 بازدید استوری ( تمام استوری ها) توضیحات 190  تومان 50000/20 2 ساعت 27 دقیقه فعال
3176 بازدید برای آخرین استوری توضیحات 6,979  تومان 30000/20 4 ساعت 40 دقیقه فعال
خدمات لایو زنده اینستاگرام ( LIVE ) 📺
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات اینستاگرام❤️reels❤️
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ایمپرشن اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3012 ایمپرشن اینستاگرام سرور جدید توضیحات 3,807  تومان 1000000/100 28 دقیقه فعال
3011 خرید Impression اینستا [سقف سفارش: 1M] [سرعت: 50K/در روز] توضیحات 4,758  تومان 10000000/100 38 دقیقه فعال
ریچ اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
رای اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3015 خرید ارسال رای راندوم و تصادفی [راندوم 0-100 رای] [استارت ارسال: 1 ساعت] توضیحات 69,795  تومان 300000/100 فعال
3014 خرید رای کوییز (Quiz) استوری اینستاگرام [سرعت: 10K/روزانه] توضیحات 228,420  تومان 10000/10 فعال
سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3247 سابسکرایب فیک یوتیوب ( بین المللی) توضیحات 22,207  تومان 100000/10 2 روز 18 ساعت 44 دقیقه فعال
لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3246 لایک بین المللی یوتیوب (از کل دنیا) توضیحات 15,545  تومان 50000/1000 فعال
2874 ارسال لایک یوتیوب [ارسال 3 تا 5 هزار لایک در روز] [زمان کل : 0-6 ساعت] توضیحات 17,766  تومان 200000/10 13 دقیقه فعال
2875 لایک یوتیوب [ارسال 10 تا 20 هزار ، در روز] [تاخیر در ارسال ، 1 ساعت] توضیحات 20,304  تومان 100000/10 23 دقیقه فعال
2876 لایک یوتیوب [ضمانت لایک اضافی] [ریزش کم] [5 هزار لایک در روز] [تاخیر 1/2 ساعته] توضیحات 31,725  تومان 100000/20 5 دقیقه فعال
2908 لایک یوتیوب | تا سقف 20k | بدون تضمین 🔥🔥 توضیحات 35,608  تومان 100000/100 فعال
2877 لایک یوتیوب [بدون ریزش] [ساعتی 2 هزار لایک ارسال میشود] [فوری] توضیحات 38,070  تومان 500000/20 36 دقیقه فعال
3082 لایک یوتیوب ( سرور جدید ) توضیحات 43,621  تومان 55000/10 15 دقیقه فعال
2880 لایک یوتیوب [بدون ریزش] [پس از 30 روز شارژ مجدد دارد] [تا 100 هزار لایک در روز] [فوری] توضیحات 44,415  تومان 100000/50 2 ساعت 8 دقیقه فعال
2890 لایک کامنت های یوتیوب [1 تا 5 هزار لایک در روز] [فوری] توضیحات 50,760  تومان 100000/10 9 دقیقه فعال
دیس لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2891 دیس لایک برای کامنت های یوتیوب [ 50K ] توضیحات 76,774  تومان 50000/100 فعال
2883 دیس لایک کامنت {نظرات} یوتیوب توضیحات 76,774  تومان 50000/100 فعال
2882 دیسلایک یوتیوب [بهترین کیفیت] [مدت زمان ارسال ، 50 تا 400 روز] [تاخیر در ارسال : 0 تا 1 ساعت] توضیحات 639,576  تومان 130000/20 فعال
بازدید یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3248 بازدید فیک / بین المللی یوتیوب توضیحات 11,059  تومان 5000/100 15 ساعت 30 دقیقه فعال
3249 بازدید یوتیوب با کیفیت بین المللی توضیحات 32,994  تومان 300000/100 16 ساعت 29 دقیقه فعال
3250 بازدید یوتیوب با کیفیت بالا توضیحات 53,298  تومان 5000000/100 19 ساعت 8 دقیقه فعال
کامنت یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3211 کامنت دلخواه یوتیوب ( سرور آهسته ) توضیحات 23,476  تومان 50000/10 13 روز 12 ساعت 39 دقیقه فعال
3096 کامنت سفارشی / دلخواه یوتیوب توضیحات 356,906  تومان 100000/10 1 روز 4 ساعت 52 دقیقه فعال
2892 کامنت یوتیوب [ 5K ] - ایموجی- واقعی توضیحات 475,875  تومان 10000/10 فعال
3209 کامنت سفارشی یوتیوب ( کامنتی که شما وارد کنید ) توضیحات 594,843  تومان 1000/10 3 دقیقه فعال
اشتراک ویدئوهای یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر گروه تلگرام 💎🔥 💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3128 ممبر گروه ارزان (گروه زیر 100k) توضیحات 19,575  تومان 80000/500 2 روز 10 ساعت فعال
3127 ممبر چت‌ کن و فعال گروه تلگرام ( ایرانی ) توضیحات 21,465  تومان 200000/1000 10 روز 9 ساعت 57 دقیقه فعال
3207 ممبر اختصاصی ایرانی / واقعی / فعال توضیحات 22,950  تومان 120000/1000 3 روز 2 ساعت 3 دقیقه فعال
3208 ممبر اجباری گروه ( حتی گروه خصوصی ) توضیحات 51,300  تومان 10000/1000 فعال
ممبر کانال تلگرام 🚨⭐🚨⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3073 ممبر ارزان میکس [ فیک و اجباری ] توضیحات 23,625  تومان 15000/1000 فعال
3117 ممبر ارزان فیک برای کانال های زیر 100k توضیحات 24,165  تومان 50000/1000 10 ساعت 38 دقیقه فعال
3122 ممبر کانال اجباری اقتصادی ارزان ( برای کانال زیر 100k) توضیحات 24,165  تومان 80000/1000 1 روز 2 ساعت 57 دقیقه فعال
3123 ممبر کانال ارزان اقتصادی (کانال های 100k تا 200k ممبر ) توضیحات 24,975  تومان 80000/1000 21 ساعت 29 دقیقه فعال
3124 ⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 100k توضیحات 25,515  تومان 80000/1000 16 ساعت 1 دقیقه فعال
3125 ممبر کم ریزش کانال تلگرام ( کانال زیر 200k ) توضیحات 33,750  تومان 150000/1000 3 روز 2 ساعت 7 دقیقه فعال
3118 ممبر فیک کانال اروپایی [ مخصوص کانال زیر 300k ] توضیحات 34,425  تومان 20000/500 2 روز 23 ساعت 3 دقیقه فعال
3119 ممبر کانال تضمینی ( اگر ریزش داشت ، بازگشت وجه دارد ! ) توضیحات 47,250  تومان 150000/1000 2 روز 8 ساعت 23 دقیقه فعال
3126 ممبر اجباری مناسب کانال های میلیون [ هیدن ] ظرفیت بالا توضیحات 66,150  تومان 250000/1000 15 ساعت 57 دقیقه فعال
سرویس زیر مجموعه گیری ربات تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3095 فالوور کلاب هاوس ( سرور جدید ) توضیحات 277,593  تومان 200/20 فعال
2853 فالوور کلاب هاوس تا حجم 3K و سرعت ارسال 3K در روز بدون ریزش - 463,978  تومان 5000/50 فعال
2855 فالوور کلاب هاوس سرور جدید تا سقف 10 هزارتا - سرعت ارسال 5k روزانه توضیحات 1,189,687  تومان 5000/100 فعال
سایر شبکه های اجتماعی ( کلاب هاوس ، اسپاتیفای ، توییتر ، تیک تاک ) ⭐💜⭐
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3235 فالوور فیک کم کیفیت توضیحات 17,131  تومان 5000/20 فعال
3059 فالوور فیک توییتر ( دارای ریزش ) توضیحات 25,380  تومان 5000/10 فعال
3234 فالوور بین المللی توییتر (گارانتی دار / جبران ریزش) توضیحات 39,339  تومان 40000/250 2 ساعت 45 دقیقه فعال
3201 فالوور توییتر ان اف تی ( اکانت های NFT ) توضیحات 253,165  تومان 1000000/50 1 ساعت 5 دقیقه فعال
لایک توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3202 لایک واقعی توییتر ( اکثرا از ترکیه ) توضیحات 45,239  تومان 1000/20 1 ساعت 3 دقیقه فعال
3203 لایک فیک توییتر⚠️ توضیحات 47,295  تومان 1000/20 فعال
3060 لایک توییتر [اکثرا از ترکیه] [کیفیت خوب] توضیحات 53,932  تومان 3000/20 1 ساعت 10 دقیقه فعال
3005 لایک توییتر ( 5k ) توضیحات 83,754  تومان 20000/10 9 ساعت 31 دقیقه فعال
3004 خرید لایک توییتر ارزان [10K] توضیحات 121,824  تومان 10000/10 فعال
بازدید توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3113 بازدید ارزان توییتر سرور جدید توضیحات 101  تومان 10000000/11 فعال
3145 بازدید ارزان توییتر توضیحات 107  تومان 2147483647/11 فعال
3144 بازدید + ایمپرشن توییتر توضیحات 152  تومان 1000000/500 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3179 فالوور فیک tiktok ارزان توضیحات 20,304  تومان 100000/10 فعال
3109 فالوور میکس تیک تاک ( فیک و واقعی مخلوط ) توضیحات 50,760  تومان 200000/10 9 دقیقه فعال
3056 فالوور با کیفیت تیک تاک [کم ریزش] [ کیفیت خوب ] ( غیر ایرانی ) توضیحات 126,265  تومان 100000/10 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3206 لایک ارزان tiktok توضیحات 38,323  تومان 100000/100 فعال
3058 خرید لایک تیک تاک [بدون ریزش] [کیفیت بالا] توضیحات 44,415  تومان 50000/50 52 دقیقه فعال
بازدید تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3094 بازدید سریع تیک تاک ( 5 دقیقه ای ) توضیحات 3,902  تومان 10000000/1000 2 ساعت 23 دقیقه فعال
3204 بازدید ارزان و فیک tiktok توضیحات 5,076  تومان 3000000/100 فعال
3114 بازدید ارزان تیک تاک ( فیک ) توضیحات 6,345  تومان 1000000000/100 فعال
لایک پینترست
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3193 فالوور فیک ارزان اسپاتیفای توضیحات 6,979  تومان 100000000/100 2 ساعت 16 دقیقه فعال
3076 فالوور پلی لیست اسپاتیفای ( Playlist Follower ) توضیحات 19,047  تومان 1000000/500 فعال
2959 فالوور فیک اسپاتیفای ( بدون ارسال مجدد ) توضیحات 22,270  تومان 1000000/500 فعال
2958 فالوور اسپاتیفای از بریتانیا [ 15 هزار ارسال فالوور در روز] توضیحات 51,267  تومان 100000000/20 35 دقیقه فعال
2957 فالوور اسپاتیفای [ارسال سریع] [ توصیه شده] [پایدار- بهترین] توضیحات 69,795  تومان 100000/20 26 دقیقه فعال
2960 فالوور پلی لیست (Playlist) اسپاتیفای با کیفیت توضیحات 71,317  تومان 100000000/20 33 دقیقه فعال
پخش و بازدید اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3065 پخش آزاد موزیک [بدون ریزش] توضیحات 10,152  تومان 1000000000/1000 فعال
2966 بازدید / پلی موزیک اسپاتیفای - [ 1k-2k/ ارسال در روز] [ بدون ریزش ] [ از کل جهان ] توضیحات 23,476  تومان 1000000000/1000 فعال
2967 پخش / بازدید واقعی اسپاتیفای ( پلی لیست ) - [ 1k-2K/ پخش در روز] [ کیفیت بالا ] توضیحات 53,298  تومان 10000000/5000 فعال
ممبر دیسکورد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3079 ممبر دیسکورد [کیفیت خوب ] توضیحات 216,999  تومان 52000/50 1 ساعت 2 دقیقه فعال
3013 ممبر سرور دیسکورد [واقعی/خارجی] [سقف سفارش: 20K] توضیحات 337,078  تومان 50000/1000 فعال
فالوور توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3230 فالوور فیک توییچ ( بین المللی ) توضیحات 10,786  تومان 5000/20 فعال
3192 فالوور ارزان توییچ توضیحات 11,421  تومان 10000/100 15 دقیقه فعال
3231 فالوور بین المللی توییچ ( فیک و واقعی مخلوط ) توضیحات 17,448  تومان 200000/20 13 دقیقه فعال
بازدید توییچ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3200 بازدید ویدئو های توییچ [کیفیت بالا] توضیحات 69,795  تومان 100000000/1000 فعال
3063 بازدید ویدئو توییچ سرور جدید ( 1401 ) توضیحات 190,350  تومان 1000000/20 فعال
2988 بازدید ویدئو توییچ | تا سقف 1 میلیون بازدید - 224,613  تومان 1000000/20 فعال
فالوور کوایشو (Kwai) انواع کیفیت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3068 خرید فالوور کوایشو [خارجی] توضیحات 114,844  تومان 20000/30 فعال
2954 فالوور کوای (kwai) | 100% واقعی | ارسال روزانه/300 توضیحات 212,430  تومان 20000/30 فعال
لایک کوایشو یا کوای Kwai
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3091 لایک کوایشو (خارجی) توضیحات 41,877  تومان 20000/30 فعال
2955 لایک کوای (kwai) | 100% واقعی | ارسال روزانه/300 توضیحات 128,676  تومان 20000/30 فعال
فالوور آدیومک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3067 فالوور آدیومک [بدون ریزش] توضیحات 63,450  تومان 100000/100 فعال
2982 فالوور آدیومک | تا سقف 10K توضیحات 169,030  تومان 20000/100 فعال
فالوور لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3090 فالوور واقعی لایکی ( خارجی ) توضیحات 222,075  تومان 10000/10 فعال
2996 فالوور واقعی ( خارجی ) لایکی | تا سقف 10K توضیحات 324,705  تومان 10000/10 فعال
لیست قیمت فالوور سانکلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3223 فالوور واقعی بین المللی ساندکلاد توضیحات 84,280  تومان 10000/100 4 روز 15 ساعت 23 دقیقه فعال
3224 فالوور SoundCloud گارانتی دار ( بین المللی ) توضیحات 97,713  تومان 1000000/20 6 ساعت 54 دقیقه فعال
پخش سانکلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3244 پخش / بازدید آهنگ SoundCloud توضیحات 856  تومان 10000000/500 21 دقیقه فعال
3152 بازدید / پخش موزیک Soundcloud توضیحات 951  تومان 100000000/100 14 دقیقه فعال
3106 بازدید ( پخش ) موزیک Soundcloud توضیحات 1,078  تومان 1000000000/50000 27 دقیقه فعال
2999 پلی / بازدید ساندکلاود [سقف سفارش: 10M] [زمان ارسال: 0-12 ساعت] [سرعت: 3-5M/در روز] توضیحات 1,142  تومان 1000000000/50000 5 دقیقه فعال
2997 بازدید/پخش ساوندکلاود [تا سقف 100 میلیون] توضیحات 1,459  تومان 1000000000/50000 فعال
3000 خرید بازدید / پخش موزیک واقعی ساندکلاد [سرور 4] [زمان استارت: 0-1 ساعت] [سرعت ارسال: 50K-100K/روزانه] توضیحات 1,586  تومان 1500000/100 38 دقیقه فعال
2998 پخش / بازدید موزیک ساندکلاد [ارسال تا سقف 1M] [تضمین کیفیت] توضیحات 1,776  تومان 1000000/100 1 ساعت 38 دقیقه فعال
لیست قیمت لایک سانکلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3229 لایک خارجی ساندکلاد واقعی توضیحات 51,584  تومان 10000/20 5 ساعت 36 دقیقه فعال
3077 لایک ساندکلود سرور 1 توضیحات 95,175  تومان 40000/20 1 ساعت 44 دقیقه فعال
لیست قیمت ریپست سانکلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3216 خرید Reposts ساندکلود سرور 1 ( گارانتی دار ) توضیحات 54,072  تومان 10000/20 44 دقیقه فعال
3217 ریپست soundcloud ( سرعت بیشتر ) توضیحات 63,450  تومان 10000/20 31 دقیقه فعال
بازدید ویمیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3081 بازدید ویمیو ( سرور 1 ) توضیحات 30,456  تومان 10000000/100 فعال
خرید رأی imdb
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3194 خرید رای / امتیاز 10 توضیحات 476,636  تومان 5000/5 فعال
3195 خرید رای / امتیاز 9 برای imdb توضیحات 476,636  تومان 5000/5 فعال
3196 خرید رای / امتیاز 8 توضیحات 476,636  تومان 5000/5 فعال
3198 خرید امتیاز / رای 6 ( 6 ستاره ) توضیحات 476,636  تومان 5000/5 فعال
3199 خرید رای / امتیاز 5 توضیحات 476,636  تومان 5000/5 فعال
3197 خرید امتیاز / رای 7 ( 7 ستاره ) توضیحات 477,144  تومان 5000/5 فعال
ممبر گروه ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3226 ممبر واقعی و ایرانی (ممبر های فعال ) گروه ایتا توضیحات 250,000  تومان 200/50 فعال
ممبر کانال ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3225 ممبر واقعی و ایرانی توضیحات 250,000  تومان 200/50 فعال
تبلیغات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3239 تبلیغات نمونه اول ایتا توضیحات 675  تومان 1000000/1000000 فعال
3240 تبلیغات نمونه دوم ایتا توضیحات 12,000  تومان 3000000/100000 فعال
عضو گروه و کانال بله
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3236 ممبر واقعی و کاملا ایرانی برای کانال بله توضیحات 250,000  تومان 1000/100 فعال
3237 ممبر گروه بله ( ایرانی و واقعی ) توضیحات 250,000  تومان 1000/100 فعال
عضو برای گروه بله
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
قیمت فالوور روبیکا و ممبر روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3242 فالوور ایرانی واقعی روبیکا (روبینو) توضیحات 47,250  تومان 10000/100 3 ساعت 33 دقیقه فعال
3243 ممبر کانال روبیکا (واقعی و ایرانی ) توضیحات 144,450  تومان 10000/100 1 ساعت 59 دقیقه فعال
امنیت پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3171 امنیت پیج 3 ماهه توضیحات 500,000  تومان 1/1 فعال
3172 امنیت پیج 6 ماهه توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
3173 امنیت پیج 1 ساله توضیحات 1,200,000  تومان 1/1 فعال
تبلیغات در خبرگزاری و سایت های معتبر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2928 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری آنا (ana.press) توضیحات 675,000  تومان 1/1 فعال
2913 انتشار خبر در وب سایت فردانیوز (fardanews.com) توضیحات 945,000  تومان 1/1 فعال
2923 تبلیغ و انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری اینما ( imna.ir ) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2926 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری جهان (jahannews.com) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2924 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری ایلنا (ilna.news ) (پیشنهادی) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2919 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری برنا (borna.news) توضیحات 1,350,000  تومان 1/1 فعال
2906 انتشار خبر در وبسایت دلگرم (delgarm.com) توضیحات 1,414,000  تومان 1/1 فعال
2916 انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری مهر (mehrnews.com) توضیحات 2,025,000  تومان 1/1 فعال
2925 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری تابناک ( tabnak.ir ) ( پیشنهادی ) توضیحات 2,025,000  تومان 1/1 فعال
2920 تبلیغات انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری خبر آنلاین (khabaronline.ir) توضیحات 2,025,000  تومان 1/1 فعال
2921 انتشار مقاله و خبر در خبرگزاری ایرنا (irna.ir) (معتبر/پیشنهادی) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2922 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری تسنیم (tasnimnews.com) (پیشنهادی) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2918 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری فارس (farsnews.ir) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2917 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری ایسنا (isna.ir) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2915 انتشار مقاله و خبر در وب سایت خبرگزاری فرارو (fararu.com) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2914 انتشار مقاله و خبر در وبسایت اقتصاد آنلاین (eghtesadonline.com) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2929 ارسال خبر ، مقاله در خبرگزاری دنیای اقتصاد (donya-e-eqtesad.com) توضیحات 2,700,000  تومان 1/1 فعال
2927 انتشار خبر و مقاله در خبرگزاری همشهری (hamshahrionline.ir) توضیحات 3,375,000  تومان 1/1 فعال
دیگر خدمات شیراز سوشال
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
5/5 - (1 امتیاز)