خرید بازدید ( سین ) پست تلگرام ( واقعی ، فیک و...)

خرید بازدید پست تلگرام

سین پست تلگرام 💠💠💠

شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
3040 بازدید 1 پست تلگرام - 132 تومان 100000000/100 فعال سفارش
2856 بازدید پست تلگرام [1 پست] [قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 284 تومان 1000000/1000 فعال سفارش
2857 بازدید پست تلگرام [1 پست] [با قابلیت لغو] [فوری] سرور دوم توضیحات 378 تومان 300000/1000 فعال سفارش
2858 بازدید پست تلگرام [ارسال به 5 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 1,890 تومان 300000/100 فعال سفارش
2859 بازدید پست تلگرام [ارسال به 10 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 3,308 تومان 300000/100 فعال سفارش
2867 🕔 بازدید خودکار پست تلگرام [10 پست آخر] 🕔 توضیحات 3,308 تومان 2000000/100 فعال سفارش
2868 🕔 بازدید خودکار پست تلگرام [20 پست آخر] 🕔 توضیحات 6,615 تومان 2000000/100 فعال سفارش
2860 بازدید پست تلگرام [ارسال به 20 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] توضیحات 7,088 تومان 300000/100 فعال سفارش
2862 بازدید پست تلگرام [ارسال به 50 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 10,395 تومان 300000/100 فعال سفارش
2861 بازدید پست تلگرام [ارسال به 30 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 13,230 تومان 300000/1000 فعال سفارش
2863 بازدید پست تلگرام [ارسال به 100 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 27,405 تومان 1000000/100 فعال سفارش
2864 بازدید پست تلگرام [ارسال به 200 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 94,500 تومان 500000/10 فعال سفارش
2865 بازدید پست تلگرام [ارسال به 500 پست آخر] [با قابلیت لغو] [فوری] - 236,250 تومان 500000/10 فعال سفارش

بازدید پست تلگرام ، بیشتر در جهت شرکت در مسابقاتی کاربرد دارد که شرایط برد در مسابقه ، بیشترین بازدید پست باشد ! یعنی اگر که شرط برد ، بیشترین بازدید بود ، میتوانید این سرویس را خریداری کنید.

برای استفاده از سرویس بازدید تلگرام ، روی متن ، عکس یا فیلم مورد نظر کلیک کنید و نگه دارید ، سپس گزینه copy link یا کپی پیوند(لینک) را انتخاب کنید.لینک به دست آمده را به هنگام سفارش بازدید وارد کنید.

توجه کنید که به هیچ عنوان ، کانال یا گروه خصوصی نباشد ، زیرا سرور نمیتواند به کانال یا گروه خصوصی ، دسترسی پیدا کند.

 

از دیگر کاربرد های سرویس بازدید تلگرام ، استفاده به جهت جذب تبلیغات است.در واقع اگر بازدید پست های کانال زیاد باشد ، مشتریان بسیاری برای جذب آگهی پیدا خواهید کرد و درآمد بسیاری نصیب شما میکند.

به عنوان مثال ، سرویس بازدید 45 پست آخر ، اگر 1000 بازدید را خریداری کنید ، به 45 پست آخر ، به هر پست 1000 بازدید ارسال میکند . 

اگر بازدید برای یک پست را نیاز دارید ، لینک پست را وارد کنید  ، ولی اگر برای چندین پست نیاز داشتید ، فقط آیدی کانال را وارد کنید.(کانال خصوصی نباشد)

5/5 - (1 امتیاز)