خرید ممبر گروه تلگرام ( عضو ) با انواع سرویس​

ممبر گروه تلگرام

ممبر گروه تلگرام 💎🔥 💎

تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.

خرید انواع ممبر گروه واقعی و فیک ، ایرانی و خارجی

ممبر های گروه ، فقط تا سقف تعداد گروه ها یعنی 200 هزار تا ارسال میشود.

ممبر های ارزان در برخی مواقع ممکن از به دلیل شلوغی و ترافیک خرید ، با کمی تاخیر ارسال شوند

⚠️ توجه : برای گروه‌های غیراخلاقی، صیغه، پیش‌بینی و طلسم انجام نخواهد شد.⚠️

Rate this page